Mi az álom?

Az emberiség ciklikusan változó, különböző állapotokban létezik. Minden állapotnak más a feladata és más képességeket használ aktívan. Ezekkel jelenik meg a teljes értékű Élet az ember számára. Bármelyik állapot teljes megvonása az emberi létezést megszünteti.

A létünk két egyenértékű megjelenési formája • az ébrenlét állapota • az álomlét állapota

Az ébrenlét állapota cselekvéseken keresztül jeleníti meg az emberi létet. Ilyenkor konkrétizálódik, hogy ki kicsoda, mit és hol csinál, miért és hogyan teszi ezt. Mindez folytatólagos eseményekben raktározódik el, melyet élettörténetnek nevezünk. Ez a történet azonban az ember határait is meghúzza és a jövőbeni cselekedeteinek is határt szab.

Az álomlét ezt a határt feloldja. Szabaddá tesz a múlttól is. Így az álomban megtörténő események függetlenné tudnak válni az addig megélt gátaktól: a tudás és a képességek, a tér és az idő, a távoli kapcsolatok korlátaitól például. Ebben az állapotban akár véglegesen törlődhetnek a régi beidegződések és a szabad álomlét hatására új beidegződések is keletkezhetnek.

Az álom az élet regenerációjának kulcsa. Álmában minden ember szabad alkotóvá válik, akaratlanul is újjáteremti a világát, ezzel kiszabadulva a régiből. Mindez pedig képessé teszi az embert az ébrenlétben is a szabad cselekvésre, az álmok valóra váltásával.

Mi a tudatos álmodás?

A tudatos álmodás tanulható és továbbadható. A tanulás sikeréhez itt is koncentráció és napi rendszerességű, kitartó gyakorlás kell. Az elsajátítással természetessé válik, áldásos hatásai pedig már jóval ezelőtt elkezdődnek. A tudatos álmodó tisztán gondolkodik, érez és emlékezik. Korábbi álmait folytatni tudja.

Az álom-ébrenlét híd az emlékezéssel alakul ki, mert ezzel átjárhatóvá válik az álmokbeli és a nappali élet közötti határ. A tapasztalatok szerint a központi idegrendszer szomatikus (testi) és vegetatív (zsigeri) vezérlő részei közötti határ is átjárhatóvá válik ilyenkor. Egy sokszorosan komplexebb állapot alakulhat ki, ami másképpen nem jöhetne létre. Ennek számos nagyon kedvező következménye van.

A tudatos álmodók számára tervezhetővé válnak az álomrealitás lehetőségei is. Ilyenek például a idő- és térbeli utazások, a szokatlan találkozások, a gyógyulások, a tanulás és a problémamegoldás érdekesebb jelenségei, az üzleti és más sikerek. Ezeket előre tervezetten, de annál sokkal színesebben megálmodják, közben kísérleti variációkat próbálgatnak és jobban élvezik, mint egy izgalmas filmet. Ez viszont általában a sok gyakorlás és a hosszú távú fejlődésük eredménye.

Hogyan működik az idegrendszer?

Alváskor paraszimpatikus tónusú, öntudatlan állapotban dolgozik a szervezet. Ezzel szemben álmodáskor a szimpatikus tónus szintje megemelkedik, az ébrenléthez hasonló állapotig, de ez mégsem okoz ébredést.

Ez valamiféle rendszer szintű szintetizálása a teljes idegrendszer összes működésének, amit még nem ismerünk pontosan. Ennek a komplex szituációnak a tudatos irányítása is megtanulható és olyan tudatosan használható, mint az ébrenlétben. Ezt a lehetőséget adja meg az álmodás.

Álomban nincsenek korlátok és az elhibázott lépéseket ki lehet javítani. Kutatásaink – és a nemzetközi szakirodalom is erről számol be – a gyakorlatban számtalanszor bizonyították, hogy a tudatos álmodásban vagy az alkotói álmodásban elért tapasztalatokat, élményeket, eredményeket az ébrenlétbe át lehet vinni és ott kamatoztatni. Álmodáskor megoldási variációkat lehet végigpróbálni. Kaphatók új inspirációk és ötletek, melyekkel ébredve jobban teljesíthetők a nappali kihívások. Ehhez fontos az emlékezés is, ami trenírozható. Az álmodás gyakorlásával az emlékezés egyre pontosabbá válik.

Álmodáskor a lehetőségek határtalanok, amik szabad életre és tapasztalásra adnak lehetőséget. Fontos tudni azt is, hogy az emberiség nagy része nem tud a saját tehetsége határairól, és így azt egész életében nem éri el. Álmodáskor a saját tehetség megmutatkozik a határokig, sőt túlszárnyalják. Először csak az álmokban, de aztán az ébrenlétkor is, ami valódi fejlődést jelent az álmok segítségével.

Az így fejlesztett álmodás, amit a DRC program célzottan létrehoz, nem csak hasznos, hanem szórakoztató is. Az ébrenlétben egyre fontosabbá válik az álom továbbélése, ami szükséges a megvalósulásához. Nagyon jó motiváció ehhez az, amikor már intenzív vágy ébred egy álombeli élet hosszú távú fenntartására.