0

A DRC alkotói 25 éven át gyűjtötték a tapasztalatokat, amikből végül ezt a nagyszerű álommozit készítették. Több ezer férfi és nő tapasztalta a csodákat, amik velük történtek egy-egy adott eseményen, szemináriumon, kezeléseken. És még a mai napig is – 10-20 év távlatában – élvezik az áldásos hatást. Mi volt az és hogyan lett belőle a mostani DRC?

Az operációkutatás orvosi alkalmazása

A DRC alkotóinak egyik tagja orvos, Dr. Tóth Emese. Sikeres szexológiai és stresszt gyógyító kezeléseinek egyes szakaszaiban a páciensek álomszerű, lebegő állapotokba kerültek és valószerű, szines álmokat láttak.Testük eközben is mélyen pihent. Ezalatt azonban teljesen éber tudattal hallgatták a zenét és figyelték a masszázst is tartalmazó kezelésüket. Utána világosan és részletesen visszaemlékeztek mindenre, ami velük történt és arra is, amit közben “álmodtak”. Ebben a paradox helyzetben passzivitásuk külsőleges volt, belül azonban nagyon is intenzíven élték át a gyógyulásukhoz vivő változásokat, egyfajta bábállapotban.

Az operációkutatás oktatási alkalmazása

A DRC feltalálója, Lengyel Sándor, tanító és alkotó. A szintén saját fejlesztésű EOSPLAY előadásaiban folyton arra biztatta a hallgatóságát, hogy teljesen természetesen viselkedjenek. Ha szükséges, akkor hagyják magukat pihenni, ha álmosak, nyugodtan csukják be a szemüket is. Sokan valóban mélyen elaludtak, órákig mozdulatlanul maradva. Ébredéskor azonban kiderült, hogy pontosan hallottak minden szót és utána ott rögtön alkalmazni tudták a hallottakat a gyakorlatban.

Az agyi dinamikus rendszer – az álomállapotok

Ezek a példák speciálisan szabad és nyitott állapotai az idegrendszernek. Látványos asszociációikkal és intenzív élményekkel. A páciensek és a hallgatóságok gyakran a saját jövőbeni életüket is sikeresen elképzelték és megvalósították. Gyakran tettek fel kérdéseket magukban, melyekre meg is kapták a választ újrarendeződött gondolataikból vagy éppen azt hallották az előadótól. Mintha előre tudták volna, hogy miről és mit fog mondani. Ez azonban mind új válasz volt számukra, az eddigi életükhöz és tudásukhoz semmiben sem hasonlatos.

Ezzel a több párhuzamos valósággal, ami bennük ilyenkor zajlott, működő megoldásokat tudtak “megálmodni” a további életükhöz. Az előadások és a kezelések végül mérnöki pontossággal vezették őket a sikeres eredményességhez: gazdagsághoz, sikerhez, hírnévhez, egészséghez, szerelemhez, gyermekáldáshoz, személyi fejlődéshez.

Ezek az állapotok annak a biokibernetikai folyamatnak voltak a következményei, amikor az agy szabad elektronjait lekötik a teljesen újként befogadott információk, és a további figyelem és feldolgozás csak az álomszerű, szabadon reagáló állapotokban maradhat fenn. Bármilyen korlátozás és kényelmetlenség kifáradáshoz és a további befogadás megszakadásához vezet. Ezért sikeresebb úgy élni, ahogy az természetes módon megérezhető, és nem elvárások és szokások alapján. Ha aludni kell aludj. Ha álmodni kell, álmodj. Ha felélénkülsz, akkor viszont mozognod is kell. És ez mind a fejlődést és az önvezérléseket segíti elő.

A DRC alkotói rövid idők, alatt teljesen szinkron, boldog állapotokba tudták átvinni több száz fős hallgatóságaikat. Együttműködő és egymást pontosan érző és értő partnerekké téve valamennyiüket, egyszerre.

Ennek a biokibernetikai hálózati hatásnak az eléréséhez elengedhetetlenek a következő feltételek:

  • speciális rezgésű hanghullámok
  • rendezett struktúrájú információs folyamatok
  • kellemes közérzetet adó környezet

És a nagy mennyiségű, harmonikus hullámterű energia kisugárzása, illetve generálása sem nélkülözhető az ilyen eredményességhez.

A biotechnológiai mozi

Ezek a hullámok azonban technikailag is továbbíthatók, nem csupán emberről emberre való direkt átadással. A forrás és a befogadó ember közötti közvetítő objektum lehet például egy jó minőségű audiovizuális apparátus is. Ehhez fel kell venni a harmonikus átadási eseményt és dokumentális, de művészi hatású filmet kell belőle készíteni. Ezzel a jövőbe is átvihető a hatás és a konkrét eredmények is. Azok számára is, akik csak ezt a filmet tudják megnézni.

A DRC egy kibernetikus álommozi. Az úgynevezett operátori filmek az előre tervezett és beépített hatással vannak az idegrendszerre. Rendezett, harmonikus frekvenciákat adnak át, amire az agy feltétlenül reagál. A korábban készült több száz kibernetikus – úgynevezett operátori – filmnek a tapasztalati tették lehetővé, hogy már ne egy hatásoso esemény rögzítésén és megfilmesítésén keresztül adjuk át utólag is hasznosíthatóan az ottani sikereket, hanem attól teljesen eltérő módon, közvetlenül csak filmes átadással történjen meg minden, eredeti esemény nélkül. Ez képezi az álommozi, azaz a Dream Reality Cinema találmány alapját.